enfòmasyon jeneral

Vizit vityèl pou tretman antiviral COVID-19

Afficher les 7 articles

Kisa ou dwe atann nan Liy Asistans Antiviral la

Afficher les 9 articles

Kisa pou w atann de yon vizit vityèl pwograme

Kisa w ap atann de yon konsiltasyon sou demann

Afficher les 10 articles

Opsyon famasi ak preskripsyon

Vizit vityèl pou diskite rezilta tès laboratwa

Vizit vityèl konsènan medikaman pou kontwòl nesans oswa sispansyon fimen

Apre ou konsiltasyon

Reyaksyon Advè oswa Kesyon Medikal